MAM Management Consultants ondersteunt directies, ondernemers en startups op het gebied van groeistrategie, conceptontwikkeling van nieuwe dienstverlening of producten, roll out, E-commerce ontwikkeling of denkt mee over het oplossen van organisatorische of commerciële kansen of vraagstukken. Daarnaast begeleiden wij initiatieven tot samenwerking, participatie en de aan- of verkoop van een activiteit of onderneming.

 
 

 

OVER MAM

 
Onze opdrachten komen voort uit vraagstukken op het vlak van marketing, communicatie en data-, online- en technologie gedreven activiteiten of marketingservices. Wij werken voor regionaal, nationaal en internationaal georiënteerde bedrijven of overheidsorganisaties, variërend van kleinschalige specialisaties tot en met grensoverschrijdende activiteiten. Wij zijn gespecialiseerd in E-commerce activiteiten en online dienstverlening. Wij adviseren niet alleen, maar steken ook de handen uit de mouwen in de uitvoering.
 
 
 
Over MAMMENNO DE WIT MANAGING CONSULTANT 
Menno de Wit is sinds 1993 onafhankelijk en zelfstandig management consultant en heeft eerder in diverse managementposities gewerkt in de marketing- en communicatiebranche. Menno was voorheen CEO van het communicatiebureau DMB&B, algemeen directeur van de Wegener Direct Marketing Groep en CEO Benelux van het Zweedse management- en communicatiebedrijf Adera. Ervaring werd ingezet ten behoeve van interim-management en bestuursfuncties voor organisaties in diverse branchesegmenten.
 
MAM werkt samen met partners/specialisten, daar waar aanvullende kennis voor uw opdracht nodig is. Denkt u dan aan juridische, financiële of fiscale vraagstukken, hard- en software auditing, databasemanagement en ICT infrastructuur.
 
 
GEREALISEERDE TRANSACTIES EN PROJECTEN
MAM heeft een meerjarige ervaring opgedaan met participatie in projecten, oprichting van joint ventures en strategische samenwerkingsverbanden. Wij zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling van creatieve business concepten en nieuwe dienstverlening in uiteenlopende branches en productgroepen.
 
Het accent van onze advieswerkzaamheden - niet zelden met opgestroopte mouwen in de uitvoering -  ligt op marketingoperaties. Secondair hieruit voortvloeiend begeleiden wij ook het verwerven of verkopen van minderheid- of meerderheidbelangen, nationaal en internationaal, verkoop of overname van ondernemingen, projecten of activiteiten, verwerving en verkoop van applicaties, licenties en uitgeefrechten.
 
Een referentielijst met enkele tientallen representatieve voorbeelden van door ons gerealiseerde projecten en transacties stellen wij graag op uw verzoek ter beschikking.